Bouwstenen van onze dienstverlening

3x3=9

drie smaken

Vitha is in 2005 opgericht door Peter Schuttevaar om diensten rondom samenwerking en groepsgedrag te leveren. In de loop van de jaren is het netwerk van Vitha flink gegroeid en er wordt met diverse partners samengewerkt.

Vijfentwintig jaren professionele ervaring hebben Peter geleerd dat er drie manieren zijn om samenwerking te verbeteren. Door de gevestigde orde eens flink op te schudden, door met creatieve impulsen en verassende invalshoeken te komen en door een professionele verdieping te maken in het begrip van groepsgedrag, zodat je dat groepsgedrag in goede banen kunt leiden.

Kort gezegd, Vitha is "dwars" als het moet, "fris" als het gewenst is en vooral erg "raak" als dat nodig is. Deze drie termen typeren de aard van de dienstverlening van Vitha.

Ons team
Ons team

drie speerpunten

Wij helpen bij elk algemeen samenwerkingsvraagstuk. Wij hebben echter ook drie, inhoudelijk gezien zeer verschillende, speerpunten die in de loop van de jaren op ons pad gekomen zijn. Men moet er intensief voor samenwerken om resultaten te boeken:
  1. Coöperatieve bouwprojecten. Vitha heeft het samenwerkingsverband "Stroberatie" opgericht dat een groep van particuliere huizenbouwers van begin tot eind kan ondersteunen. Wij helpen u de kosten terug te dringen en het traject te verkorten terwijl de uitgangspunten overeind blijven.
  2. Open Source. Vitha werkt samen met open source comminities en realiseert al haar eigen systemen als open source (deze site is bijv. gemaakt met Odoo). Vitha helpt u om ook over te stappen en onafhankelijk te worden van ICT-leveranciers. lees meer..
  3. Politieke en bestuurlijke vernieuwing. Vitha is medeoprichter van het Netwerk Politieke Innovatie (NPI) dat veel kennis in huis heeft m.b.t beleidsvorming en regelgeving. Wij helpen met het vereenvoudigen van (uw) regelgeving.

Middels de kennisfora op deze site wil Vitha helpen om kennis over deze drie onderwerpen te vergroten en te ontsluiten.